Orenda studio's

 

Orenda

Orenda: een mystieke kracht, aanwezig in alle mensen, die hen in staat stelt de wereld te beïnvloeden of veranderingen in hun eigen leven te bewerkstelligen - origine: Iroquois

Begin 2024 betrekken de toekomstige bewoners van Cohousing Minerve hun nieuwe woningen en appartementen. Gezinnen van diverse samenstellingen en uit diverse leeftijdsgroepen zullen hier, met respect voor ieders privacy, een hechte gemeenschap vormen.

Met oog voor inclusie zijn er ook 4 zorgstudio's, de Orenda studio's.
Deze zijn gelegen op de eerste verdieping van het complex. Hun oppervlakte varieert van 29 tot 46 m2. Elke studio is uitgerust met een volwaardige badkamer en keuken en heeft achteraan zicht op de gemeenschappelijke tuin en vooraan op een groene corridor.

De studio’s zullen exclusief bewoond worden door mensen met een erkende zorgnood. Ook zij delen in het warme samenleven en de menselijke betrokkenheid die de leden van Cohousing Minerve nastreven en ze hebben volwaardige inspraak in de algemene gang van zaken.

De individuele zorg en ondersteuning die deze bewoners nodig hebben, wordt door hen zelf ingekocht. Hiertoe ontvangen zij vanuit een overheidsdienst een afgestemd zorgbudget.

Wie kan er wonen ?

De Orenda studio’s zijn enkel bestemd voor bewoning door personen met een erkende zorgnood, die een afgestemd zorgbudget/subsidies ontvangen vanuit een overheidsdienst om voldoende en gepaste zorgondersteuning in te kopen, zodat zij in staat zijn zelfstandig en inclusief te wonen. (tekst rechtstreeks uit basisakte dd 24/06/2022)

Wie kan kopen ?

Iedereen die het algemene cohousing-gedachtegoed en een inclusieve samenleving zeer genegen is.

Een koper die voldoet aan de voorwaarden voor bewoning, kan zijn studio bewonen.
Anderzijds kunnen deze studio's ook gekocht worden met het oog op verhuring aan de beschreven doelgroep.

Concreet zal er binnen de VME (Vereniging voor Mede-Eigenaars) een bijzondere werkgroep 'Orenda' worden opgericht bestaande uit de eigenaars van de Orenda studio's. De werkgroep 'Orenda' zal erop toezien dat de kandidaat-bewoners van deze studio's voldoen aan het vereiste profiel en zal advies geven omtrent een richtprijs voor verhuring. Ze vormt tevens een platform waar studiobewoners terecht kunnen met specifieke vragen omtrent het Cohousing-gebeuren (cfr tekst basisakte 24/06/2022)

Huidige situatie

Orenda unit Eigendom Bewoner
1.3a Verkocht Gereserveerd
1.3b Vrij Vrij
1.3c Vrij Vrij
1.3d Verkocht Gekend