Cohousing MINERVE

Gebouw west

Cohousing MINERVE

Waar vroeger de ‘Agfa-Gevaert filmrolletjes’ ontwikkeld werden, creëert projectontwikkelaar Revive een nieuwe bruisende woonwijk Minerve. Minerve verwijst naar de autofabriek van Minerva, die op deze terreinen gevestigd was voor de komst van Lieven Gevaert – en later ook Agfa.

Cohousing MINERVE situeert zich binnen deze nieuwe woonwijk.

We bouwen 15 private woningen met 1,2 of 3 slaapkamers, inclusief uitgebreide gemeenschappelijke delen.

Cohousig MINERVE ligt in Edegem aan de Fort V-straat met Fort 5 en Hof Ter Linden, samen 90 ha, als achtertuin.

Het project

Het project ging in 2019 van start. Als alles volgens plan verloopt, dan verhuizen we in het voorjaar van 2023 naar Cohousing MINERVE !

Een kerngroep van de toekomstige bewoners stond samen met archtectenbureau Denc!-studio in voor het ontwerp van het gebouw. In juni 2020 werd de omgevingsaanvraag (bouwaanvraag) ingediend.

Onze bewonersgroep verwelkomt nog buren van alle leeftijden en gezinssamenstellingen: singles, koppels, met en zonder kinderen, .... .

Wie vandaag in het project stapt, kiest een beschikbare wooneenheid uit het ontwerp. De binnenindeling kan, in overleg met de architect, nog aangepast worden aan de specifieke noden van de toekomstige bewoners.

Geïnteresseerd om onze buur te worden ? Dan ben je welkom op een infosessie van Cohousing PROJECTS !
Inshrijven kan via dit interesseformulier.
De eerstvolgende sessies gaan door op volgende data:

  • woendag 28 oktober 2020 - 20u
  • dinsdag 1 december 2020 - 20u


Anne, Chris & Ria, Hugo & Klaar, Simon